ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANMÄLAN VIA TJÄNSTEN READYSETGO

1. ALLMÄNT

Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till något av de lopp som ReadySetGO förmedlar anmälan till godkänner du ReadySetGO:s allmänna Villkor.
Om du gör en anmälan till ett Lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av, godkänner och följer våra Allmänna Villkor.
Observera att för lopp finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att arrangören därför kan komma att avsluta loppet innan du har gått i mål. Se vidare arrangörens villkor.

2. BOKNING, PRISER OCH BETALNING

Information om olika betalsätt som gäller för din anmälan till respektive lopp samt aktuella loppets Allmänna Villkor, framgår av respektive lopps hemsida. Innan du skickar in en anmälan ber vi dig att noga gå igenom och kontrollera så att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.
Vid anmälan måste du uppge de uppgifter som anges som obligatoriska för det aktuella loppet. Genom att du skickar in din anmälan intygar du att de uppgifter som du har lämnat är korrekta.
Utbudet av betalmetoder kan variera mellan olika lopp, men du erbjuds i regel ett antal olika betalningsalternativ. I en del fall erbjuds möjlighet att betala med Swish, bank-/kreditkort, direktbetalning från bankkonto eller faktura. För att använda betaltjänsterna kan du behöva godkänna de allmänna villkor som gäller för det betalsätt som just du valt.
Om du betalar med bankkort eller genom banköverföring är du skyldig att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

Betalning via Klarna (gäller om tjänstenär aktiverad)
Om du väljer att betala via Klarna gäller Klarnas allmänna villkor utöver vad som framgår ovan. Aktuella villkor för Klarna hittar du här Klarnas villkor .
Notera att Klarna, för att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ, kan behöva dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med dataskyddslagstiftningen och Klarnas sekretesspolicy .

3. BOKNINGSBEKRÄFTELSE

Efter att du har gjort din anmälan kommer ReadySetGO att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. Du är ansvarig för att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss via email hello@redaysetgo.se.
Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en timme efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss via hello@redaysetgo.se men kolla först skräpost och eventuella andra filter.

4. ÅNGERRÄTT

Ditt köp av startplats till Loppet kan ångras i upp till 24 timmar efter genomfört köp.
Notera att endast i ovan stycke angiven ångerrätt gäller då köp av startplats till ett idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantaget från ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

5. AVBOKNING

Efter att den i punkten 4 ovan angivna ångerfristen löpt ut är din anmälan bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.
Vid händelse av sjukdom, skada eller olyckshändelse kan du eventuellt få din anmälningsavgift återbetald från ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare information.

6. BYTE AV DELTAGARNAMN

Anmälan till Loppet är personlig och du får inte låta någon springa Loppet i ditt namn. För vissa lopp erbjuder vi möjligheten att byta deltagarnamn och annan information.
Den som övertar en startplats måste också informeras och godkänna Loppets Allmänna Villkor.
Notera att det endast är möjligt att byta deltagarnamn fram till och med 14 dagar innan Loppet ska äga rum.

7. PERSONUPPGIFTER

När du köper en startplats och anmäler dig via ReadySetGo, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa mer om ReadySetGos personuppgiftsbehandling.
Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn och födelseår ska synas i start- eller resultatlistor kan meddela oss på e-mail hello@readysetgo.se

8. MARKNADSFÖRING

Loppets arrangörer kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av Loppet. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att namn, bilder och filmer från Loppet kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Loppet utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas kan du meddela detta till oss på e-mail hello@redaysetgo.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

9. ANSVAR

Deltagande i Loppet sker på egen risk och Loppet ansvarar därför inte för eventuell skada som du åsamkar dig vid deltagande i Loppet. Vi ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma på kläder eller utrustning som du använder dig av under Loppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning.
Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller mot de regler/instruktioner som tillämpas vid Loppet.

10. INSTÄLLT ELLER FÖRÄNDRAT LOPP

Arrangör av Loppet har rätt att ställa in Loppet, förändra Loppets bansträckning, ändra starttid/datum för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang:
a) med anledning av omständighet utom arrangörs kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse,
b) om arrangör eller myndighet bedömer att det är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller
c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som är nödvändiga för att vi ska få/ska kunna genomföra Loppet.
ReadySetGo har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för Loppets genomförande ändras (bansträckning, starttid/datum och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang) eller Loppet i värsta fall blir inställt när så sker med anledning av omständighet enligt punkt a) – c) ovan.

11. REKLAMATION

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Du kontakta oss via hello@readysetgo.se. eller besöka hos. Om du trots detta inte är nöjd, se nedan under punkten 14.

12. ÖVRIGT

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring Loppet.
ReadySetGo har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuell förändring träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du har ingått med oss.

13. TVISTER

Om du inte är nöjd med Loppet ber vi dig att kontakta respektive arrangör.
Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/odr 
Vi åtar oss varken att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden eller att efterkomma av alternativt tvistlösningsförfarande meddelat beslut, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist/meddelat beslut.

14. KONTAKTA OSS

Har du några synpunkter eller har frågor kring vår tjänst är du välkommen att maila till hello@readysetgo.se eller ringa
070-7973755.

ReadySetGo ägs och administreras av
Jomsvikingen
hello@readysetgo.se
Org nr: 590 207-1157
Östergarn Rodarve 959
62368 Katthammarsvik 

Kakor (cookies)
På den här webbplatsen använder vi kakor för att förbättra webbtjänsten och för att förenkla för dig som besökare. En kaka eller cookie, är en liten textfil som webbplatsen sparar på den enhet du använder för att surfa med, till exempel dator eller mobiltelefon. Textfilen innehåller ingen programkod, är inte skadlig och innehåller ingen information som kan kopplas ihop med dig som enskild person. Här redovisar vi vilka funktioner på webbplatsen som kräver kakor, vilka de kakorna är och hur du kan stänga av lagring av kakor och radera kakor i din webbläsare. Nödvändiga kakor Vi behöver sätta vissa kakor eftersom de är nödvändiga för att de funktioner du har behov av på webbplatsen ska fungera. Kakpolicy
Youtube
Godkänn kakor från Youtube
Vimeo
Godkänn kakor från Vimeo
Google Maps
Godkänn kakor från Google