Integritetsinformation och sekretesspolicy för ReadySetGo

Vår tjänst grundar sig på att skydda din sekretess och personliga integritet och på samma gång se till att vi har tillräckligt med information för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.
Denna integritetsinformation gäller för den behandling av personuppgifter som genomförs av ReadySetGo när du använder vår anmälningtjänst.
I samband med våra olika sätt att kommunicera med dig och de olika tjänster vi tillhandahåller kan vi samla in följande uppgiftskategorier:

  1. Anmälningsuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  2. Betalningsuppgifter, inklusive betalmetod och avsändare och betalmetod. (Ej kreditkortsuppgifter).
  3. Kommunikationsuppgifter mellan dig och oss, inklusive e-postkommunikation.
  4. Digitala uppgifter som samlas in när du använder våra webbplatser eller andra digitala plattformar, inklusive IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, köphistorik samt användningsmönster.

Vi använder anmälningsuppgifter, resultatuppgifter, kommunikationsuppgifter och betalningsuppgifter för att kunna behandla anmälningar evenemang åt dig. Dessa uppgifter är även genom vårt system tillgängliga för evenemangets arrangör. 
Juridisk grund: Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla viktig information om din anmälan och det evenemang det avser så som nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig.
Vi använder dessutom sådana uppgifter för att förse dig med annan information som behövs för att uppfylla våra legitima intressen, inklusive för att säkerställa att ditt deltagande i våra uppdragsgivares evenemang är så bekväma och problemfria som möjligt.

Delning av uppgifter: För att hantera din anmälan och ge dig relevant information är det nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till våra uppdragsgivares evenemang. Dessa uppdragsgivare ska alla ha ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de hanterar dina uppgifter. Se respektive arrangörs hemsida.

VÅRA RÄTTIGHETER VID RÄTTSLIGA ANSPRÅK

Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetsinformation angivna personuppgifter när det behövs för att vi ska kunna ta tillvara våra rättigheter i förhållande till löpare, kunder, anställda, samarbetspartners och övriga externa parter (dvs. framställa/försvara eventuella krav).
Vår behandling är nödvändig för att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.
Delning av uppgifter: För att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till tredje part, till exempel advokatbyråer och andra konsulter. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna.
Vi kommer att lagra dina anmälningsuppgifter så länge du har en befintlig kundrelation med oss, det vill säga tre år efter du senast anmälde dig till något av våra uppdragsgivares evenemang.

DINA RÄTTIGHETER

Information, tillgång, rättelse och radering m.m.
Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.
Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna som din begäran medför.
Om du anser att vår användning av dina uppgifter är olämplig kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Innan du lämnar in ett sådant klagomål ber vi dock att du kontaktar oss, eftersom vi kanske kan hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd.

COOKIES

Vi använder kakor på ReadySetGo.se för att se till att webbplatsen fungerar, analysera webbplatstrafiken, se vilka delar av webbplatsen du har besökt samt för marknadsföring.

ÄNDRINGAR 

Vi kan uppdatera denna integritetsinformation. Om lämpligt kommer vi att underrätta dig om sådana ändringar. I annat fall kommer de att publiceras på vår hemsida. Eventuella ändringar kommer endast att träda i kraft efter att de har informerats/publicerats.

KONTAKTINFORMATION

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är ReadySetGo, orgnr 5902071157.
Om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till hello@readysetgo.se

Kakor (cookies)
På den här webbplatsen använder vi kakor för att förbättra webbtjänsten och för att förenkla för dig som besökare. En kaka eller cookie, är en liten textfil som webbplatsen sparar på den enhet du använder för att surfa med, till exempel dator eller mobiltelefon. Textfilen innehåller ingen programkod, är inte skadlig och innehåller ingen information som kan kopplas ihop med dig som enskild person. Här redovisar vi vilka funktioner på webbplatsen som kräver kakor, vilka de kakorna är och hur du kan stänga av lagring av kakor och radera kakor i din webbläsare. Nödvändiga kakor Vi behöver sätta vissa kakor eftersom de är nödvändiga för att de funktioner du har behov av på webbplatsen ska fungera. Kakpolicy
Youtube
Godkänn kakor från Youtube
Vimeo
Godkänn kakor från Vimeo
Google Maps
Godkänn kakor från Google